За нас

Фирма Гордил е създадена през 1996 година и основната ни дейност е:
проектиране, доставка, монтаж, узаконяване и сервизиране на всички видове български и вносни асансьорни уредби – асансьори, ескалатори, травелатори, товарни платформи, кухненски асансьори, автомобилни асансьори и паркинг системи.

Нашият професионален екип непрекъснато се стреми да повишава качеството на услугата, както при монтирането, последващото сервизиране на асансьорните уредби, така и в поддържането им в перфектно техническо състояние. За тази цел, техниците ни притежават необходимата квалификация, модерна техника и оборудване, необходими за качествените услуги, предлагани от фирма Гордил вече 25 години.

Фирма Гордил предлага следните типове асансьори:
• Електромеханични асансьори – с горно или долно машинно помещение
• Електромеханични асансьори без машинно помещение
• Хидравлични асансьори
• Хидравлични асансьори без машинно помещение
• Асансьори, които използват възобновяеми източници за да пестят енергия
• Товарни асансьори
• Товарни платформи
• Автомобилни асансьори
• Кухненски асансьори
• Платформи за достъп на инвалиди
• Ескалатори и травелатори

Фирма Гордил има дългогодишен опит в проектирането, изпълнението и монтажа на пътнически асансьори за вътрешен монтаж, панорамни асансьори, както и индивидуални, луксозни и уникални проекти на асансьори за частни клиенти на фирмата. В последно време все повече сгради търсят практичен начин за ограничаване на достъпа до асансьора. Ние предлагаме и монтираме различни системи за контрол на достъп за асансьори.

 

„Гордил” ООД изпълнява проект по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.089-1772 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".
Целта на предоставената безвъзмездна помощ по процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, които са реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очаква се в резултат от подкрепата по процедурата да се постигне положителен ефект по отношение на малките предприятия, които са реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19, както и устойчивост на работните места.
Размерът на БФП е 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.
Продължителността на проекта е 3 месеца от 25.10.2021 г. до 25.01.2022.