„ГОРДИЛ“ ООД изпълнява проект “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност” – Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFOP002-6.002-0064-C01 по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“, приоритетна ос „Възстановяване на МСП“

ГОРДИЛ“ ООД изпълнява проект “Технологична модернизация в предприятието” – Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.004-2488-C01 по Оперативна програма “Национален план за възстановяване и устойчивост“, приоритетна ос „Интелигентна индустрия“

Компания с традиции

Нашата компания е вече 25 години на пазара. Нашият екип от високо квалифицирани специалисти стриктно следи и изпълнява всички законови изисквания и наредби за монтаж, ремонт и сервиз на всички видове асансьори, предлагани от фирма Гордил.

вижте още

Надежден партньор

Ние предлагаме качествени услуги и работим за удовлетворението на нашите клиенти и партньори. Разчитайте на нас!

вижте още

Асансьори

Фирма Гордил предлага следните типове асансьори: Електромеханични асансьори - с горно, долно или без машинно помещение; Хидравлични асансьори; Хидравлични асансьори без машинно помещение; Асансьори, които използват възобновяеми източници за да пестят енергия; Товарни асансьори и платформи; Автомобилни асансьори; Кухненски асансьори; Платформи за достъп на инвалиди; Ескалатори и травелатори; Индивидуални проекти;

вижте още

Асансьори Гордил

Проектиране, доставка, монтаж, ремонт, обновяване, сервиз и поддръжка на всякакъв вид пътнически, инвалидни, кухненски, товарни и автомобилни асансьори, ескалатори и травелатори.